Entreprenad

Maskinentreprenad är en specialiserad gren inom entreprenadbranschen där företag eller individer erbjuder tjänster som involverar användning av olika typer av maskiner och utrustning. Dessa maskiner kan inkludera grävmaskiner, lastmaskiner, bulldozers, kranar och andra tunga maskiner. 

Maskinentreprenörer utför olika uppgifter, såsom schaktning, markberedning, grävning, anläggningsarbete och transport av material. Denna typ av entreprenad kräver teknisk kompetens för att hantera och underhålla maskinerna, samt skicklighet i att utföra arbete enligt specifikationer och säkerhetsstandarder. Maskinentreprenad spelar en viktig roll inom bygg- och anläggningsprojekt samt andra områden där effektiv och noggrann användning av maskiner är avgörande.


Vi utför arbeten med: 

– Hjullastare
– Teleskoplastare
– Grävmaskin
– Dumper
– Med mera