Transport

Specialtransporter med lastbil är en nödvändig del av modern logistik. Dessa transporter kräver ofta specialfordon och tillstånd på grund av sina ovanliga dimensioner eller tunga laster. Exempel på specialtransporter inkluderar transport av vindkraftverksdelar, båtar, byggnader och andra exceptionellt stora objekt. För att säkerställa säkerheten och effektiviteten i dessa operationer krävs noggrann planering, eskortfordon och i vissa fall även temporära vägavstängningar. Specialtransporter spelar en viktig roll i att möjliggöra transport av stora och tunga laster över långa avstånd.

Vi tillhandahåller allt för dina transporter så som gällande tillstånd, följebil m.m.

Vi utför arbeten med: 

– Lastväxlare
– Lastbil med kran gripskopa som tillbehör
– Täckt trailer 13,6
– Trombon trailer 19,5
– Följebil
– Vägtransportledare  
– Med mera